SmartCity

Programul Operațional Regional – principala sursă de investiții pentru zone urbane – va avea o axă dedicată pentru smart city, prin Axa prioritară 2 – O regiune cu orașe smart. Piteștiul trebuie să fie pregătit pentru a atrage mare parte din fondurile europene în perioada 2021 – 2027, iar tranziția digitală și tranziția verde sunt principalele destinații pentru fondurile europene în viitoarea perioadă de programare. Prioritățile de investiții pentru fonduri sunt pre-stabilite la nivel european, iar digitalizarea este mai mult decât o prioritate pentru Europa. Smart City Pitești este, astăzi, prioritatea mea! Implementarea Strategiei Smart City Pitești, prin:
 • Instituirea funcției de City Manager la nivelul Primăriei, care să coordoneze și implementarea strategiei Smart City;
 • Definirea unei viziuni urbanistice și peisagistice de ansamblu în dezvoltarea localității, precum și stabilirea unui cadru legislativ care să stimuleze protejarea, întreținerea și regenerarea spațiilor verzi;
 • Creșterea gradului de colectare, reciclare și valorificare a diverselor categorii de deșeuri, dezvoltarea unui sistem de management integrat al deșeurilor la nivelul municipiului, creșterea gradului de implicare a cetățenilor în colectarea selectivă a deșeurilor, prin campanii de conștientizare și prin încurajarea voluntariatului;
 • Introducerea unor sisteme de monitorizare/ tele-gestiune a rețelelor de utilități publice;
 • Digitalizarea tuturor serviciilor primăriei;
 • Implementarea unui sistem modern de monitorizare și evaluare a serviciilor publice;
 • Cooperarea între universități, institute de cercetare – dezvoltare, actorii din mediul privat și autorități pentru realizarea următoarelor obiective:
 • Project Lab (Laborator de proiecte europene) la Primăria Pitești (cu participare și din universități);
 • Parc științific și tehnologic (în domeniile de specializare inteligentă): Asociere public – privat conform prevederilor în vigoare; POR Axa 1 – Operațiunea B – Sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice (Modele: Tetapolis Cluj sau Tehnopolis Iași);
 • Centru de Transfer Tehnologic;
 • Spații de incubare pentru start-up-uri inovative;
 • Acceleratoare de afaceri;
 • Platforme de comercializare a proprietății intelectuale;
 • Centre de formare profesională;
 • Spații de co-working etc.
 • Colaborarea cu Dacia-Renault pentru promovarea tehnologiilor nepoluante cu autovehicule electrice;
 • Atragerea turiștilor și investitorilor prin promovarea unei imagini noi, distincte și puternice a orașului;
 • Aderarea Piteștiului la platforme de colaborare și comunități smart city pentru a beneficia de finanțări și parteneriate cu valoare adăugată pentru dezvoltarea strategiei sale smart city;
 • Accesarea programelor de finanțare din noul cadru de finanțare multi-anual 2021-2030, care sunt axate pe elevarea atributelor inteligente ale economiei și societății.