Mediul de afaceri

Dezvoltarea economică a Piteștiului, prin:

  • Amenajarea unui parc industrial și atragerea de noi investitori în oraș;
  • Crearea de incubatoare de afaceri;
  • Dezvoltarea spiritului asociativ în rândul mediului de afaceri (clustere, grupuri de producători, lanțuri de furnizare etc.);
  • Asocierea în parteneriate cu universitățile și mediul privat pentru a dezvolta un sistem de învățământ dual care să pregătească tinerii din Pitești în meseriile de care este nevoie;
  • Dezvoltarea și promovarea unor brand-uri locale care să atragă investitorii și turiștii în Pitești;
  • Creșterea numărului de inițiative de tip parteneriat public-privat;
  • Îmbunătățirea cooperării dintre sectorul de cercetare – dezvoltare cu mediul economic prin transfer tehnologic;
  • Dezvoltarea într-un ritm accelerat a comerțului electronic și a pieței e-business;
  • Colaborarea cu Dacia-Renault pentru valorificarea imaginii simbol național al brandului Dacia în inițiative turistice inovative de tip turism industrial;
  • Realizarea de parteneriate economice și schimburi de experiență cu orașele înfrățite cu Piteștiul.

Creșterea atractivității mediului de afaceri autohton pentru investitorii străini, prin asocierea dintre municipiu și comunele limitrofe, în vederea realizării unei strategii comune de dezvoltare turistică, sprijinind și dezvoltarea agroturismului în jurul Municipiului și valorificând și capitalul cultural și natural al orașului și zonei, în oferte turistice integrate și atractive.