Infrastructură

Fluidizarea traficului și evitarea blocajelor rutiere, prin următoarele măsuri:

 • Aducerea la cota terenului a tuturor capacelor căminelor de canalizare de pe străzi (termen – 1 an);
 • Modernizarea/reabilitarea străzilor care necesită acest lucru (peste 60% din totalul celor existente!), inclusiv înlocuirea rețelelor de utilități;
 • Introducerea semafoarelor inteligente și a unui sistem integrat de monitorizare a traficului;
 • Realizarea Centurii de Vest a Piteștiului, care să preia traficul de tranzit din oraș;
 • Pod nou peste râul Argeș;
 • Realizarea studiilor de trafic necesare (inclusiv prin colaborarea cu Universitatea Pitești);
 • Regândirea sensului giratoriu de la Podul Viilor.

Gestionarea eficientă a sistemului de parcări publice, prin următoarele acțiuni:

 • Eliminarea parcărilor de pe prima bandă pentru eliberarea străzilor de mașini parcate necorespunzător;
 • Construirea de parcări supraterane sau subterane în zonele aglomerate, fără afectarea spatiilor verzi;
 • Realizarea unei aplicații mobile care să tină evidența în timp real, de pe telefon, și a locurilor libere din parcările publice cu plată.

Încurajarea mersului pe bicicletă în oraș – urban bicycling – ca mijloc de transport utilitar pentru activitățile și destinațiile zilnice, prin:

 • Realizarea de piste pentru bicicliști pe principalele artere ale orașului;
 • Amenajarea unor trasee urbane de agrement pentru bicicliști;
 • Introducerea unor trasee pentru bicicletă în Pădurea Trivale.

Implementarea următoarelor măsuri pentru un transport în comun modern:

 • Introducerea de noi linii de transport și pentru legătura cu zonele limitrofe;
 • Transport gratuit pentru elevi, studenți și pensionari;
 • Introducerea autobuzelor școlare destinate exclusiv transportului gratuit al elevilor.

Investiții în infrastructura de canalizare și alimentare cu apă în întreg orașul Pitești:

 • Reducerea tarifelor de execuție a lucrărilor noi de branșamente și racorduri;
 • Diminuarea perioadei de așteptare pentru execuția unui branșament/racord;
 • Îmbunătățirea calității apei prin realizarea de investiții noi (reabilitarea conductelor vechi și ruginite, spălarea și dezinfectarea semestrială a conductelor existente);
 • Dublarea, acolo unde este posibil, a rețelei de canalizare menajeră cu rețea de canalizare pluvială pentru preluarea apelor meteorice la viituri (acolo unde nu este spațiu pentru o nouă rețea de canalizare, se va redimensiona rețeaua existentă).