Educație

Susținem educația inclusivă, educația pentru toți, educația pe tot parcursul vieții!

Refacem conexiunea între administrația locală și mediul academic, între licee și universități!

Aducem școala piteșteană la normalitatea zilelor noastre, prin:

 • Asigurarea apei calde și a săpunului în toate școlile și liceele Piteștiului;
 • Realizarea de investiții în creșele, grădinițele, școlile și liceele din Pitești pentru îmbunătățirea condițiilor actuale;
 • Construirea de grădinițe și creșe noi, la standarde europene;
 • Facilitarea accesului copiilor preșcolari la grădiniță și creșă, prin posibilitatea înscrierii lor la cele aflate fie în aria de domiciliu, fie în apropierea locurilor de muncă ale părinților;
 • Acordarea de burse de merit pentru elevii cu performanțe deosebite la învățătură, artă sau sport;
 • Subvenționarea, de la bugetul local, a unei mese calde/zi pentru elevii proveniți din familiile cu un venit net mediu lunar pe membru de familie de până la 1000 de lei;
 • Implementarea programului „școli 100% digitalizate” (catalog electronic, tablă electronică, videoproiectoare pentru toate sălile de clasă, mijloace de predare/învățare digitale) – un sistem de Educație pentru Smart City, printr-un amplu program de formare de competențe digitale pentru elevi (cursuri de robotică ș.a.);
 • Înființarea Consiliului Consultativ pentru Educație, Inovare și Digitalizare sau Consiliul Consultativ pentru Smart City (ce va cuprinde atât reprezentanți ai universităților, cât și ai mediului de afaceri, ai autorităților publice și ai societății civile);
 • Organizarea de stagii de practică pentru studenți în toate departamentele Primăriei;
 • Acordarea unui număr de 10 burse de 1 an pentru șefii de promoție care rămân și se angajează în Pitești, după terminarea studiilor;
 • Educația alternativă pentru elevi (cursuri și work-shop-uri inovative, atractive pentru copii și adolescenți).